Resources

PAGHIKAYAT SA MGA KABATAAN PARA SUMUPORTA SA IYONG LAYUNIN

Madalas kaming tanungin kung bakit dapat tumuon ang mga layunin at kilusan sa pagbibigay-puwang sa mga kabataang mag-organisa. Sa halip na maging hamon sa amin ang ideyang "ang mga kabataan ang kinabukasan," mas tiyak kaming dahil sila ay bahagi ng kasalu

GivingTuesday FAQ

Ano ang GivingTuesday? Ang GivingTuesday ang pandaigdigang kilusan ng pagbibigayan na nagpapalaya sa kapangyarihan ng mga tao at organisasyon na baguhin ang kanilang komunidad at kanilang mundo. Binuo ang GivingTuesday noong 2012 bilang isang ideya: isa

Giving Tuesday SPARK

Gabay sa Pakikilahok para sa mga Kabataan at Magulang Ang toolkit na ito ay para sa mga bata sa buong mundo na taas-kamay na nagsusumikap upang gumawa ng pagbabago sa kanilang henerasyon (kasama ang kanilang mga guro,tagasanay, tagapayo, at mga magula